Produkty

BP11H3N – listwa do boniowania PVC zamknięta z elementem traconym
BP11H3N – listwa do boniowania PVC zamknięta z elementem traconym

Listwa do boniowania PVC BP11H3N zamknięta z elementem traconym jest całkowicie nowym, opatentowanym rozwiązaniem technicznym (Zgłoszenie Patentowe P-402775). Listwa ma zewnętrzne zamknięcie w postaci płaskownika, który szczelnie zamyka wnętrze listwy.

Płaskownik jest elementem traconym, który należy usunąć po zakończeniu montażu listwy i wyschnięciu tynku.

Listwa BP11H3N w oferowanym rozwiązaniu zapewnia listę korzyści:

  • całkowity brak strat kleju i tynku podczas montażu, zacieranie tynku pomiędzy boniami odbywa się bowiem niezwykle sprawnie, bez zwracania uwagi na zamontowane profile do boniowania. Prowadzenie pacy z tynkiem jest oparte na listwach. W ten sposób żadna ilość tynku nie wpada do wewnątrz listwy. Tynk jest zaciągnięty doskonale równo, nie ma możliwości powstawania nierówności tynku pomiędzy kolejnymi listwami, gdyż paca ma równe prowadzenie na listwach.
  • znaczne przyspieszenie prac tynkarskich bez straty czasu na żmudne klejenie i tynkowanie przy listwach
  • idealnie czysta listwa, dobrze zabezpieczona zewnętrznym zamknięciem z tworzywa przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi na placu budowy
  • idealnie równy kształt – dzięki zewnętrznemu zamknięciu, który usztywnia listwę podczas montażu – listwa zachowuje wymiary producenta, brak zjawiska \"falowania\" listwy

Montaż listwy BP11H3N odbywa się poprzez wykonanie rowków w okładzinie termicznej, wypełnieniu ich klejem do przyklejania siatki z włókna szklanego do okładziny termicznej i wprowadzeniu do wewnątrz rowka listwy do boniowania BP11H3N. Klej powinien dokładnie wypełnić przestrzeń pod listwą oraz pod perforowanymi skrzydełkami listwy. Następnie należy zaciągnąć klej na okładzinie termicznej nad i pod listwą i wtopić weń siatkę szklana systemową, w ten sposób ażeby siatka zachodziła (pokrywała) od zewnątrz perforowane skrzydełka listwy. Zaciągnięty klej należy wyrównać pomiędzy listwami. Po wyschnięciu kleju, zastosowaniu odpowiedniego gruntu można rozpocząć tynkowanie. W przypadku listwy do boniowania BP11H3N tynkowanie odbywa się niezwykle łatwo i sprawnie poprzez zaciąganie tynku w ten sam sposób co na elewacji płaskiej, bez zamontowanych listew do boniowania. Na taki zabieg pozwala zamknięcie listwy, które służy jako prowadzenie dla pacy z tynkiem.

Po wyschnięciu tynku należy usunąć element tracony poprzez wyłamanie go na zewnątrz listwy BP11H3N. Element tracony jest zamontowany na listwie poprzez niewidoczne łączenia wykonane z miękkiego PVC, co gwarantuje usunięcie elementu traconego (zamknięcia) w każdych warunkach termicznych i bez ryzyka pęknięć, ukruszeń itp.

źródło i zdjęcia: Bella Plast

Kategorie produktu
Systemy ocieplania i termorenowacji
Inne produkty w kategorii Systemy ocieplania i termorenowacji