Dofinansowanie do wymiany dachu 2023 - dla kogo, ile wynosi?

Dostępne są różne formy wsparcia, zachęcające do wymiany pokryć dachowych wykonanych z eternitu. Jakie dofinansowanie przysługuje właścicielom budynków pokrytych materiałami zawierającymi azbest? Jak je uzyskać w 2023 roku?

Dofinansowanie do wymiany dachu 2023 - dla kogo, ile wynosi?

W "Programie oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032", prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), wyszczególnione są działania związane z usuwaniem eternitu oraz innych materiałów zawierających azbest.

Ze wsparcia finansowego mogą korzystać przede wszystkim rolnicy, gdyż to właśnie w ich gospodarstwach użytkowana jest nadal ogromna liczba budynków pokrytych materiałami zawierającymi azbest.

Właściciele domów jednorodzinnych mogą korzystać z “Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Jest on prowadzony przez Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jego realizacją zajmują się gminy, związki międzygminne i powiaty, które organizują darmowy odbiór, wywóz i utylizację eternitu.

Dofinansowanie dla rolników

Z dofinansowania można skorzystać w przypadku likwidacji eternitu lub innych materiałów pokryciowych zawierających azbest. Za usunięcie szkodliwego pokrycia z dachu rolnik otrzyma maksymalnie 20 000 zł.

Kwota dofinansowania jest obliczana na podstawie wzoru: 40 zł/m² x powierzchnia dachu (maksymalna powierzchnia to 500 m²).

Dofinansowanie obejmuje tylko budynki do produkcji rolnej, nie dotyczy budynku mieszkalnego, stolarni, garażu na samochód osobowy, lub innych budynków niesłużących produkcji rolniczej. Wsparcie może być przyznane jedynie do przedsięwzięć realizowanych przez rolników na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Programy lokalne finansujące usuwanie azbestu

Demontaż płyt eternitowych leży po stronie właściciela domu, prace powinny być wykonane we własnym zakresie i na własny koszt.

Płyty należy ułożyć w stos blisko wjazdu na posesję i szczelnie zapakować w folię. Gmina ma obowiązek odbioru, transportu oraz utylizacji, terminy zbierania eternitu są ogłaszane na tablicy ogłoszeń w urzędzie oraz w BIP.

Wymiana dachu a ulga termomodernizacyjna

Koszty wymiany dachu pokrytego azbestem (ułożenie nowego dachu wraz z materiałami) można zgłosić jako koszty kwalifikowane w ramach ulgi termomodernizacyjnej i uzyskać odliczenie od podatku dochodowego. Pamiętać jednak należy, że wymieniony dach musi być ocieplony.

Wymiana pokrycia w programie Czyste Powietrze

W ramach programu Czyste Powietrze nie można uzyskać dofinansowania na wymianę starego pokrycia dachowego. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się natomiast zakup materiałów termoizolacyjnych i ich montaż wraz z wykończeniem ocieplonej przegrody, np. wykonaniem zabudowy z płyt g-k.

Opracowanie: BudownictwoB2B.pl

Komentarze

31 Lip 2023, 08:30

Komentarz dodany przez Robert: Chciałbym się dowiedzieć kiedy w tym roku ruszy ten program w zimę?

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT