Nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia DAFA

XII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia DAFA, zorganizowane w dniu 17 maja 2018 r. w miejscowości Wolbórz dokonało wyboru nowych władz na trzyletnią kadencję. W Spotkaniu udział wzięło ponad 150 gości - reprezentantów firm członkowskich.

Nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia DAFA

Stanowisko Prezesa Stowarzyszenia DAFA zostało powierzone Piotrowi Olgierdowi Koryckiemu. Do nowego Zarządu powołano również: Macieja Borodzicza, Wojciecha Całkę, Adama Krzanika, Krzysztofa Rogosza. Na Członków Komisji Rewizyjnej wybrano:  Jarosława Kowalczyka, Michała Miąska, Witolda Okońskiego.

W ramach spotkania podsumowano również działania DAFA oraz przedstawiono plany i cele na 2019 rok.

źródło i zdjęcie: DAFA

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE