Prawidłowa wentylacja dachu według Corotop

Do budowy dachu podchodzimy z dużą pieczołowitością. Wybieramy szczelne pokrycia dachowe, systemy odprowadzania wody z dachu i wykonujemy obróbki blacharskie, po to by do wnętrza domu nie dostawała się woda opadowa.

Prawidłowa wentylacja dachu według Corotop

Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, że dla dachu równie niebezpieczna jak woda opadowa jest para wodna, która powstaje wewnątrz podczas użytkowania domu.

Poddasze użytkowe
Prawidłowa wentylacja i odprowadzanie wilgoci odbywa się przez szczeliny wentylacyjne - odstęp między warstwami dachu. W zależności od tego jaki podkład pod pokrycie zastosowano, są to jedna albo dwie szczeliny.

Dawniej podkładem było najczęściej pełne deskowanie z papą. To rozwiązanie wiązało się z koniecznością pozostawienia w dachu dwóch szczelin wentylacyjnych – między deskowaniem a pokryciem (patrz schemat - szczelina wentylacyjna nr 1) oraz między deskowaniem a izolacją cieplną (patrz schemat - szczelina wentylacyjna nr 2), czyli po obu stronach podkładu. Od kilkunastu lat pełne deskowanie z papą wypierają powoli folie dachowe.

Dobre folie dachowe charakteryzują się wodoodpornością, wiatroszczelnością i odpornością na rozerwanie. Jednak z problemem wentylacji wiąże się ich inna cecha: paroprzepuszczalność. Folie dachowe mogą być wysokoparoprzepuszczalne i niskoparoprzepuszczalne. Decydując się na folię niskoparoprzepuszczalną (100/m2/24h) podobnie jak przy pełnym deskowaniu z papą musi być zachowana ta dodatkowa 3-4 cm szczelina wentylacyjna między folią a ociepleniem.

Natomiast folie wysokoparoprzepuszczalne można układać bezpośrednio na izolacji cieplnej bez konieczności zostawiania szczeliny wentylacyjnej, ponieważ wysokie parametry przepuszczania pary wodnej (od 700 do 5000 g/m2/24h) zabezpieczają przed zawilgoceniem izolacji i konstrukcji dachu.

W dachu z folią wysokoparoprzepuszczalną jest więc potrzebna tylko jedna szczelina wentylacyjna między folią a pokryciem.
Niezależnie od tego, czy jak podkład pod pokrycie służy folia wysokoparoprzepuszczalna, folia niskoparoprzepuszczalna czy pełne deskowanie z papą, obowiązują pewne zasady, których należy przestrzegać:

 

  • Aby szczelina mogła spełniać swoje funkcje musi mieć otwory wlotowe pod okapem i wylotowe w połaci, kalenicy lub w ścianach szczytowych.
  • Przekrój tych otworów to 1/300 – 1/200 wentylowanej powierzchni dachu.
  • Otwory powinny być osłonięte siatkami metalowymi, które chronią przed dostaniem się ptaki i owadów.

Przy prawidłowo wykonanej wentylacji, powietrze jest nawiewane przez otwory w okapie poddasza, a wywiewane przez kalenicę budynku. Wentylację można dodatkowo wspomagać poprzez dachówki wentylacyjne. Należy je ułożyć w miejscach przerwania ciągłości szczeliny czyli przy oknach połaciowych i lukarnach.

Wysokość szczeliny i szerokość otworów oblicza konstruktor. Parametry zależą od kąta nachylenia dachu - im bardziej stromy dach tym mniejsza jest wymagana wysokość szczeliny oraz szerokość otworów wlotowych i wylotowych.

źródło i zdjęcie: CB S.A.

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT