Apel o zaprzestanie stosowania rtęci

Firma eco in wraz z partnerami kampanii "Zielone okno - wyrzuć rtęć ze swojego życia", przygotowała list otwarty do organizacji chroniących zdrowie i środowisko naturalne oraz firm z branży budowlanej.

Apel o zaprzestanie stosowania rtęci

List otwarty jest apelem o zaprzestanie stosowania technologii rtęciowych w przemyśle i ma uświadomić odbiorców o skali problemu.

List jest elementem kampanii społeczno-edukacyjnej "Zielone okno - wyrzuć rtęć ze swojego życia". Promuje technologię bezrtęciową, wiedzę na temat wpływu tego pierwiastka na zdrowie ludzi i środowisko naturalne.

LIST OTWARTY DO ORGANIZACJI CHRONIĄCYCH ZDROWIE I ŚRODOWISKO NATURALNE ORAZ FIRM Z BRANŻY BUDOWLANEJ

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów, partnerów i patronów medialnych kampanii edukacyjno-społecznej "Zielone okno - wyrzuć rtęć ze swojego życia", promującej proekologiczne postawy, stosowanie technologii bezrtęciowych i wiedzy na temat szkodliwości rtęci dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, zwracamy się do Państwa z prośbą o używanie i promowanie technologii bezrtęciowej jako najbardziej przyjaznej środowisku i człowiekowi metody produkcji okien.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, na ochronę naszej planety, przed drugim po plutonie, najbardziej toksycznym pierwiastkiem na Ziemi. Ten pierwiastek to rtęć. Jeden jej gram jest w stanie zatruć małe jezioro. Jednocześnie większość z nas ma ten pierwiastek w oknach w swoim domu, w ilości która mogłaby skutecznie zatruć wszystkich domowników. Wierzymy, że wprowadzenie prawnych ograniczeń stosowania tego pierwiastka w produkcji i przemyśle oraz promowanie ekologicznych, bezrtęciowych technologii jest jednym z niezbędnych elementów ochrony środowiska. Chcemy, by Państwo i wszyscy Polacy mieli świadomość powszechnego stosowania rtęci w przemyśle oraz jej destrukcyjnym wpływie na ludzi i środowisko. Ochrona przed rtęcią powinna stać się wspólną sprawą, o którą trzeba walczyć, pokazując, że każdy z nas ma wpływ na to, jaką planetę przekażemy przyszłym pokoleniom.

Jak możecie Państwo pomóc?

Firmy i instytucje:

Wybierając w przetargach takich dostawców, którzy oferują okna bez rtęci. Okna te są dostępne w tych samych cenach jak okna tradycyjne a nie stanowią obciążenia dla środowiska naturalnego. Ich przyszła utylizacja, użytkowników, spółdzielni czy też wspólnot mieszkaniowych będzie o wiele tańsza - gdyż nie będą odpadami niebezpiecznym. Bezrtęciowe okna, powinny być preferowanym produktem.

Media:

Zwracamy się do Państwa za pośrednictwem mediów, gdyż to dzięki nim Polacy m.in. zaangażowali się w akcje Sprzątanie Świata, czy Godzina dla Ziemi.

Z wyrazami szacunku,

Sławomir Brzózek
Prezes zarządu Fundacji Nasza Ziemia

Andrzej Szafranwoski
Prezes zarządu firmy eco in

źródło i zdjęcie: Firma eco in i Fundacja Nasza Ziemia

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT