Produkty

Xero Flor
Xero Flor
, 67-321  Leszno Dolne (woj. lubelskie)
Tel. 68 376 60 65
Strona firmy w katalogu
System Xero flor
System Xero flor

System xero flor zielonego dachu opiera się na trzech podstawowych warstwach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zielonego dachu: warstwa drenażowo - filtracyjna, warstwa wegetacyjna, warstwa roślinna.

Tradycyjne, artystycznie wykonane ogrody dachowe są formą zielonego dachu. Mogą być one jednak stosowane tylko na stabilnych dachach, są kosztowne i wymagają stałej pielęgnacji nieunikniona cena sztuki budowli ogrodowych na najwyższym poziomie.

Proponujemy inne rozwiązanie: ekstensywne zazielenianie systemem xero flor. Za pomocą systemu xero flor skutecznie i trwale pokrywa się zielenią dachy wszystkich rodzajów, także bardzo lekkie konstrukcje dachowe i dachy strome. Oferowany system xero flor nie jest jedynym systemem obsadzania zielonych dachów.

Jednak w długoletnim okresie badań przy sprawdzonych w praktyce i opatentowanych technologiach, ekstensywny system xero flor obsadzania zielenią okazał się być idealnym połączeniem estetyki i ekologii z korzyściami gospodarczymi i technicznymi. Ekstensywne zazielenianie xero flor jest bardzo szybkim i prostym sposobem na zrobienie zielonego dachu, polega ono na rozłożeniu poszczególnych warstw.

Ekstensywny system xero flor zielonego dachu nie wymaga szczególnych warunków jest prosty w zabudowie i można go dobrać do każdego pokrycia i rodzaju konstrukcji dachu. Projektowanie zielonego dachu w tym systemie opiera się na dwóch podstawowych warunkach: ciężarze, jaki potrafi przenieść konstrukcja dachu oraz istniejącym spadku dach. System xero flor proponuje zakładanie dachów zielonych na dachach o spadku od 00 do 350 i max ciężarze w stanie nasiąkniętym wodą od 45 do 145 kg/m2 w zależności od konstrukcji i wysokości budynku.

Warstwy systemu Xero flor:

Warstwa drenażowo - filtracyjna - ma za zadanie odprowadzenie nadmiaru wody, przewietrzanie korzeni i polepszenie wartości izolacyjnej konstrukcji dachowej. Sama warstwa drenażowa jest wymagana na dachach do 20 spadku, powyżej nie stosuje się już drenażu. Do wykonania drenażu wykorzystuje się maty pętelkowe, maty kubełkowe lub żwir rzeczny o odpowiedniej granulacji. Na rozłożony drenaż rozwija się geowłókninę - filtr, który zapobiega zatykaniu się drenażu przez warstwę wegetacyjną.

Warstwę wegetacyjną stanowi substrat, który jest zrobiony z mieszaniny skał mineralnych o odpowiednio dobranej granulacji, wysokość warstwy substratu zależy od projektowanej zieleni i w systemie xero flor waha się od 5 do 10 cm. Jest to wystarczająca ilość do utrzymania odpowiedniej wilgoci potrzebnej roślinom i zapewnia bezproblemowy rozwój.

Warstwa roślinna - tę warstwę stanowią maty wegetacyjne pokryte wcześniej w 100% wyhodowaną roślinnością. Nie każda roślina będzie rosła w ekstremalnym środowisku dachu, musi się ona cechować odpornością i dostosowalnością. Mając na uwadze te warunki dobiera się odpowiednio różne gatunki roślin, są to mchy, rozchodniki, trawy, zioła, i hoduje, pielęgnuje przez ponad rok na naturalnych matach kokosowych.

Kiedy mata zostanie pokryta zielenią w 100% zwija się ją i przenosi na dach na wcześniej przygotowane podłoże z substratu. Dzięki temu, że roślin są wyhodowane wcześniej mamy pewność, że z naszym zielonym dachem nie może stać się już nic złego, a poza tym od razu mamy gotowy efekt zielonego dachu. Ekstensywny system zazieleniania xero flor w zasadzie zaopatruje i utrzymuje się sam. Naturalne procesy środowiska w podłożu dostarczają pożywki dla wegetacji roślin.

Stan stresu u roślin wywołany np. brakiem wody wyrównywany jest za pomocą specjalnie dobranych mechanizmów. Obumieranie z jednej strony starych roślin, a z drugiej strony naturalny wysiew i rozwój młodych roślin odbywa się w układzie zamkniętym z ciągłą odnową biologiczną i regeneracją roślin. Obieg, który można tylko ostrożnie wspomagać, nie podlega intensywnym środkom pielęgnacyjnym.

Dlatego też przede nie wolno stosować jakichkolwiek herbicydów. Szkody dla wegetacji przynosi też wprowadzanie obcych dla całego układu roślin oraz przerwanie naturalnej regeneracji poprzez wczesne usuwanie nasion. Do minimum zabiegów pielęgnacyjnych należy natomiast regularna kontrola i oczyszczanie odpływów dachowych wiosną i jesienią oraz usuwanie korzeni obcych roślina, a także obcych zarośli i podrostów w strefie obsypki.

Od wielu lat urbaniści, architekci i projektanci zieleni poszukują rozwiązań, które pozwoliłyby życie w miastach uczynić bardziej przyjaznym dla człowieka. Jednym z nich jest wprowadzanie roślinności na martwe do tej pory ściany i dachy budynków. Korzyści jakie przynoszą zielone dachy w naszych miastach są od dawna znane:

  • łagodzą klimat miejski, który w znacznym stopniu odbiega od klimatu otaczających terenów. Dachy i mury budynków oraz nawierzchnie działają jak akumulatory ciepła. Powstaje w ten sposób zjawisko tzw. \"wyspy ciepła\", czyli podwyższenie temperatury powietrza w centrach aglomeracji średnio o 1-2°C (w skrajnych przypadkach do 10°C) oraz obniżenie jego wilgotności. Tymczasem roślinność przez odparowanie nagromadzonej wody i odbicie promieniowania słonecznego wytwarzają na powierzchni dachu rodzaj \"poduszki powietrznej\" o wyższej wilgotności i niższej temperaturze (dach pokryty papą bitumiczną latem nagrzewa się do 80-100°C, zielony dach zaledwie 25-40°C). Natomiast już dwucentymetrowa warstwa zieleni jest w stanie zatrzymać około 50 - 60% wód opadowych, które są następnie odparowywane, przez co zwiększają wilgotność powietrza i odciążają kanalizację miejską. wzbogacają powietrze w tlen i zmniejszają zawartości C02. Dach o obszarze 15 m2 produkuje w ciągu roku tlen dla 10 osób. Jednocześnie może pochłonąć 10 - 20% pyłów i gazów z powietrza
  • zmniejszają hałas uliczny przez odbicie i częściowe pochłonięcie około 20 - 30 dB.,
  • działają jako dodatkowa izolacja dachu, zarówno termiczna jak i chroniąca pokrycie dachu przed uszkodzeniami zewnętrznymi (zerwanie przez wiatr, uszkodzenia przez ptactwo, zmiany pod wpływem promieniowania słonecznego itp.).
  • pozwalają odzyskać utraconą pod zabudowę powierzchnię biologicznie czynną. pozwala to w pełni wykorzystać niewielkie działki w centrach miast bez kolizji z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
  • ponadto stosowanie roślinności na dachach i elewacjach budynków jest jednym z elementów architektonicznego kształtowania przestrzeni. Pozwala ono na ukrycie urządzeń instalacyjnych znajdujących się na dachu, tworzenie jednorodnych kompozycji poprzez łączenie zieleni na różnych poziomach: roślinność w mieszkaniu, na tarasie, dachu i w otoczeniu budynku, tworzenie charakterystycznych elementów roślinnych wyróżniających poszczególne budynki.
Kategorie produktu
Tarasy dachowe i dachy zielone
Inne produkty w kategorii Tarasy dachowe i dachy zielone