Produkty

Kontakt do producenta:  Mogat-Werke Adolf Böving GmbH
Mogaplan PYE PV 250 S5 z posypką łupkową
Mogaplan PYE PV 250 S5 z posypką łupkową

Zgrzewalna papa elastomerowo-bitumiczna według normy DIN 52133 o grubości 5,2 mm z odporną na rozerwanie i wyjątkowo rozciągliwą wkładką nośną z włókniny poliestrowej 250 g/m2 z bituminem polimerycznym jako masę wypełniającą.

Zastosowanie: Tę papę stosuje się jako warstwę nawierzchniowo w systemach dachowych MOGAT.

Sposób kładzenia: Papę zgrzewać na gorąco na całej powierzchni podłoża. Nie należy układać
w temperaturze poniżej 5OC.

Ogólna informacja dla klienta: Mogaplan PYE PV 250 S5 grün składować w pozycji stojącej oraz chronić
przed gorącem i wilgocią. Papy bitumiczne można bez uszczerbku dla środowiska utylizować termicznie według europejskiego wykazu odpadów EWC numer 17 03 02 \"Mieszaniny bitumiczne\".

Kategorie produktu
Pokrycia bitumiczne
Inne produkty w kategorii Pokrycia bitumiczne