Produkty

Kontakt do producenta:  ICOPAL
Foalbit Al S40
Foalbit Al S40

Paroizolacja jest to ciągła na całej powierzchni stropodachu warstwa materiału o dużej szczelności na przenikanie pary wodnej ( tzn. o dużym oporze dyfuzyjnym ).

Prawidłowo wykonana paroizolacja stanowi ekran, który chroni przegrodę lub jej wybrane obszary przed penetracją pary wodnej i skutkiem w postaci kondensacji wilgoci w przegrodzie – które to zjawisko jest elementem nie pożądanym i może spowodować obniżenie izolacyjności i trwałości przegrody.

W systemach Icopal dopuszczamy stosowanie szerokiej gamy przepon paroszczelnych zarówno bitumicznych jak i wykonanych z folii PE.

Najlepsze rezultaty otrzymuje się poprzez stosowanie przegród bitumicznych (najlepiej z wkładką z folii Al. ze względu na opór dyfuzyjny aluminium ). Produktem dedykowanym do wykonywania bardzo odpowiedzialnych paroizolacji jest papa z wkładką aluminiową - Foalbit Al40.

Kategorie produktu
Pokrycia bitumiczne
Pozostałe produkty firmy ICOPAL
Inne produkty w kategorii Pokrycia bitumiczne