Produkty

Kontakt do producenta:  Kingspan
Izolacyjna warstwowa płyta dachowa KS1000 RT
Izolacyjna warstwowa płyta dachowa KS1000 RT

Płyta izolacyjna KS 1000 RT charakteryzuje się profilowaniem imitującym dachówkę. Może być stosowana we wszystkich typach budynków, w których nachylenie połaci dachowej jest większe niż 21% (12°).

Płyty dachowe KS 1000 RT są fabrycznie cięte na długość podczas ciągłego procesu produkcyjnego. Standardowe długości płyt wynoszą od 2,1 m do 16 m. Przy podnoszeniu, przenoszeniu i montażu płyt należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w przypadku montażu płyt na stromych dachach. W praktyce oznacza zastosowanie specjalnych zawiesi w przypadku podnoszenia płyt dłuższych niż 6,0 m. Jako długość płyty przyjmuje się całkowitą długość okładziny zewnętrznej łącznie z połączeniem na zakład.

Wszystkie płyty produkowane są ze standardowym podcięciem na zakład o długości 160 mm. Dla płyt o długości nie większej niż 6,275 m istnieje możliwość wykonania na zamówienie podcięć na zakład długości 100 mm. Złącza boczne płyt mają montowaną fabrycznie taśmę antykondensacyjną.

Okładziny izolacyjnych płyt dachowych KS1000 RT wykonane są z blachy stalowej Fe 220 G powlekanej ogniowo cynkiem, zgodnie z PN-EN 10326:2006. Standardowa grubość okładziny zewnętrznej wynosi 0,5 mm a okładziny wewnętrznej - 0,4 mm.

Zewnętrzna powłoka poliuretanowa, chroniąca przed działaniem czynników atmosferycznych, ma grubość 50 μm. Występuje w kolorach \"Terakota\" lub \"Antracyt\". Strona wewnętrzna okładziny zewnętrznej pokryta jest powłoką poliestrową w kolorze jasno-szarym.

Na wewnętrznej stronie płyt stosowana jest organiczna powłoka poliestrowa o grubości 15 μm. Standardowy kolor - biały. Powierzchnia jest łatwo zmywalna.

Rdzeń izolacyjny - poliizocyjanuran (IPN) z zerowym potencjałem niszczenia warstwy ozonowej (ang. zero ozonedepletion potential ODP). Rdzeń posiada certyfikat wydany przez LPCB.

Izolacyjność cieplna w zależności od grubości płyty (λ = 0,020 W/mK) - grubość rdzenia izolacyjnego/grubość płyty mierzona na fałdzie:

  • 45/85 mm - U = 0,45 W/m²K;
  • 60/100 mm - U = 0,32 W/m²K;
  • 80/120 mm - U = 0,25 W/m²K;
  • 100/140 mm - U = 0,20 W/m²K.

U - współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę [W/m²K]
λ - współczynnik przewodności cieplnej materiału [W/mK]

Izolacyjne płyty warstwowe KS 1000 RT firmy Kingspan są odporne na działanie pleśni, grzybów oraz robactwa. Płyty są nieszkodliwe dla zdrowia - w procesie produkcji nie jest stosowany formaldehyd mocznikowy. Spełniają wymagania krajowych przepisów i norm budowlanych.

Odporność ogniowa w zależności od grubości płyty - grubość rdzenia izolacyjnego/grubość płyty mierzona na fałdzie:

  • 45/85 mm - Broof (t1);
  • 60/100 mm - Broof (t1);
  • 80/120 mm - Broof (t1), REI30, RE60;
  • 100/140 mm - Broof (t1), REI30, RE60.

Dla wszystkich płyt dachowych KS 1000 RT wartość ważonego wskaźnika izolacyjności akustycznej właściwej wynosi Rw = 27 dB.

\"Izolacyjna

Kategorie produktu
Płyty warstwowe
Pozostałe produkty firmy Kingspan
Inne produkty w kategorii Płyty warstwowe