Produkty

Kontakt do producenta:  Dow
STYROFOAM
STYROFOAM

Niebieskie płyty STYROFOAM cieszą się daleko idącym uznaniem  ze względu na trwałą ochronę przeciw-wilgociową  i termoizolacyjną w konstrukcjach takich jak: dachy, dachy odwrócone, ściany, fundamenty czy piwnice.

Produkty te zostały tak zaprojektowane, by spełniać najostrzejsze wymogi techniczne w kwestii odporności  na wilgoć oraz mrozoodporności.

Aktualnie Dow Building Solutions dostarcza na rynki światowe nowoczesne i uniwersalne rozwiązania izolacyjne, a także membrany, geowłókniny, kleje i pianki uszczelniające na bazie poliuretanu, których głównymi odbiorcami są architekci, wykonawcy, inwestorzy, dystrybutorzy i właściciele nieruchomości.

STYROFOAM - XPS od światowego lidera

W 1941 roku firma Dow Chemical stworzyła odporny na wilgoć, wytrzymały mechanicznie i lekki polistyren ekstrudowany XPS. Początkowo polistyren XPS był wykorzystywany w marynarce. Na początku lat 50-tych,  z uwagi jego doskonałe parametry użytkowe polistyren XPS zaczęto powszechnie stosować w budownictwie  jako materiał izolacyjny.

STYROFOAM jest produkowany przy zastosowaniu technologii ekstrudowania. W procesie ekstrudowania polistyrenu powstaje materiał o jednorodnej strukturze złożonej z małych, zamkniętych komórek i gładkiej powierzchni. Świetnie nadaje się do szerokiego zakresu wymagających zastosowań termoizolacyjnych dzięki następującym cechom:

  • doskonałe i niezmienne właściwości izolacyjne;
  • odporność na działanie wilgoci i zerowa kapilarność;
  • mrozoodporność;
  • duża i długotrwała wytrzymałość na ściskanie;
  • duża wartość modułu sprężystości;
  • duża odporność na dyfuzję pary wodnej.

Dodatkowo płyty STYROFOAM:

  • są całkowicie obojętne (nieszkodliwe) dla zdrowia,
  • są materiałem ekologicznym, tj. nie zanieczyszczają powietrza, gleby i wody,
  • są samogasnące, nie zapalają się od iskry ani papierosa, nie powodują rozprzestrzeniania się ognia,
  • pozwalają na wielorakość zastosowań - można nimi ocieplać nie tylko ściany budynków, ale również fundamenty, podłogi, stropy i stropodachy.

Dzięki połączeniu tak wielu wysoce pozytywnych cech płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS mogą być stosowane nawet w najbardziej wymagających konstrukcjach budowlanych i w pełni zasługują na miano EKSTREMALNIE PROFESJONALNEJ TERMOIZOLACJI. Izolacyjność termiczna płyt i odporność na działanie wilgoci nie ulegają pogorszeniu podczas instalacji  i eksploatacji.

Początkowa postać pianki STYROFOAM XPS to granulat polistyrenowy z żywicą, który umieszcza się w wytłaczarce, gdzie zostaje on stopiony a dodatki modyfikujące mieszają się z lepką cieczą powstałą w wyniku tego procesu. Jakość i właściwości produktu, jak również trwałość STYROFOAM podlegają monitoringowi i są testowane zarówno w laboratoriach wewnętrznych firmy, jak i w niezależnych instytutach.

Dzięki doskonałym parametrom użytkowym pianka XPS po dziś dzień jest uważana za jeden z najbardziej skutecznych materiałów termoizolacyjnych i znana jako EKSTREMALNIE PROFESJONALNA TERMOIZOLACJA.

Kategorie produktu
Płyty i panele z tworzyw sztucznych
Pozostałe produkty firmy Dow
Inne produkty w kategorii Płyty i panele z tworzyw sztucznych