Produkty

Kontakt do producenta:  Rockwool Polska
Płyty ze skalnej wełny mineralnej Rockbit
Płyty ze skalnej wełny mineralnej Rockbit

Płyty ze skalnej wełny mineralnej Rockbit stosowane są do izolacji termicznej, są jednostronnie pokryte bitumem.

Płyty ze skalnej wełny mineralnej Rockbit wykorzystuje się do ocieplania:

 • stropodachów niewentylowanych bezpośrednio pod powłokowe pokrycia dachowe (w układzie izolacji jednowarstwowym lub dwuwarstwowym),
 • zalecane do dachów o podwyższonych wymaganiach termicznych.

Charakterystyka płyt ze skalnej wełny mineralnej Rockbit:

 • Kod wyrobu MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)40-TR10-PL(5)500-WS-WL(P)
 • Polska Norma PN-EN 13162:2009
 • EC Deklaracja Zgodności Nr BOH 0003/10
 • Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λ D = 0,037W/mK
 • Naprężenie sciskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 40 kPa
 • Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym okształcenie 5mm ≥ 500N
 • Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni ≥ 10kPa
 • Stabilność wymiarów przy w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych ≤ 1%
 • Krótkowtrwała nasiąkliwość woda metoda częściowego zanurzenia ≤ 1,0kg/m²
 • Klasa reakcji na ogień E.
Kategorie produktu
Izolacje termiczne
Pozostałe produkty firmy Rockwool Polska
Inne produkty w kategorii Izolacje termiczne