Produkty

Kontakt do producenta:  MARMA - Polskie Folie
Folia IZOFLEX
Folia IZOFLEX

Folia IZOFLEX należy do grupy materiałów hydroizolacyjnych nazywanych foliami wytłaczanymi, kubełkowymi stosowanymi do osłony fundamentów, posadzek, stropów, ścian i tarasów. Wszystkie odmiany folii IZOFLEX wykonane są z twardego polietylenu (HDPE) charakteryzującego się dużą odpornością na wszystkie substancje występujące w glebie.

Kształt kubełków jest tak dobrany, aby naciski ziemi nie powodowały zgniecenia folii. Otwarte od strony nasypu kubełki wypełniają się ziemią i dzięki temu rozkład nawet największych sił działających na folię IZOFLEX jest dla niej korzystny.

Jednak aby prawidłowo zastosować ten znany już materiał warto wiedzieć, że: wybór rodzaju hydroizolacji oraz sposobu jej zastosowania zale­żą od rodzaju gruntów występujących w podłożu oraz poziomu wody gruntowej.

W związku z tym możemy podzielić hydroizolacje na dwie zasadnicze grupy:

  • izolacje przeciwwilgociowe (lekkie) chronią­ce podziemne części budynków przed działaniem wody nie wywierającej ciśnienia hydrostatycznego;
  • izolacje przeciwwodne (średnie i ciężkie) chro­niące podziemne elementy budynków przed wodą wywierającą ciśnienie hydrostatycz­ne.

Hydroizolacje przeciwwilgociowe (lekkie) można stosować jedynie w budowlach, których fundamenty usytuowane są powyżej poziomu wód gruntowych a przeciwwodne (średnie i ciężkie) w budynkach posadowionych poniżej zwierciadła wód gruntowych.

Jednak w wielu wypadkach, mimo występowania wód gruntowych poniżej fundamentów, stosuje się zabezpieczenia przeciwwodne z powodu zwykłej zapobiegliwości, ponieważ woda potrafi zaskoczyć i spowodować duże straty. Przykładem mogą być wody opadowe pochodzące z opadów atmosferycznych a przesączające się w gruncie. W zależności od wielkości i zmiennej częstotliwości występowania opady atmosferyczne mogą powodować stałe lub chwilowe zagrożenia dla fundamentów.

W dużej mierze stopień tych zagrożeń zależy od rodzaju gruntu, na którym jest lub ma być posadowiony budynek. Ściany piwnic w gruntach prze­puszczalnych, takich jak piaski i żwiry, wystarczy zabez­pieczyć izolacją przeciwwilgociową w postaci folii kubełkowych nazywanych również fundamentowymi lub geomembranami.

Bardzo dobre rezultaty daje położenie dwóch folii w odpowiedniej kolejności : na początku hydroizolacyjna folia polietylenowe (PE) o grubości 0,3 mm, a na nią IZOFLEX. Możliwości łączenia współdziałających materiałów jest dużo więcej i w izolacjach przeciwwodnych (ciężkich) stosuje się układy warstw z papą na początku a później folią PE w funkcji poślizgowej i na końcu z folią kubełkową osłaniającą i drenującą cały układ materiałów.

Folie kubełkowe nazywa się foliami drenażowo-wentylującymi i stosuje się w wersjach wielowarstwowych np. z matami przesączającymi lub z  innymi materiałami wyspecjalizowanymi np. do tarasów zielonych. Można ich również używać do osuszania ścian piwnic od wewnątrz lub jako warstwa wentylująco-izolacyjna na tarasach. Są tak używane już od wielu lat. A warto wiedzieć, że tarasy klasyfikuje się również jako dachy i to te najtrudniejsze. Znane są również zastosowania tych wyrobów na ścianach oporowych i nasypach w budownictwie ziemnym i drogowym.

Zalety folii IZOFLEX:

  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna zapobiegająca uszkodzeniom wynikającym z ruchów terenu, zasypywania wykopów lub osiadania budynku.
  • Łatwy i szybki montaż możliwy w każdych warunkach atmosferycznych.
  • Odporność na kwasy znajdujące się w glebie, kwasy nieorganiczne, wodę.
  • Szybkie i skuteczne odprowadzenie wody do systemu drenażowego.
  • Zapewnia optymalną przestrzeń wentylacyjną.
  • Zwiększa izolacje termiczna ścian i fundamentów.
Kategorie produktu
Folie dachowe
Pozostałe produkty firmy MARMA - Polskie Folie
Inne produkty w kategorii Folie dachowe