Produkty

Kontakt do producenta:  Teknos
TEKNOZINC SS
TEKNOZINC SS

TEKNOZINC SS jest dwuskładnikową farbą antykorozyjną o dużej zawartości pyłu cynkowego, na bazie krzemianu etylu. Posiada atest PZH, a przeznaczona jest do stosowania na stal eksponowaną w warunkach atmosferycznych lub zanurzoną w rozpuszczalnikach organicznych.

Po wyschnięciu TEKNOZINC SS formuje nieorganiczną powłokę zawierającą metaliczny cynk, który zabezpiecza stal katodowo, jak cynkowanie. Farba ma doskonałą odporność na czynniki mechaniczne, działanie różnych rozpuszczalników i olejów nawet w przypadku pracy w zanurzeniu oraz wytrzymuje ogrzewanie suchym powietrzem do temperatury +400oC.

Podczas prac malarskich należy uwzględnić, iż farba wymaga do schnięcia wody, patrz: Czas schnięcia i Warunki podczas nakładania.TEKNOZINC SS może być przemalowywany farbami zalecanymi do malowania cynku, zgodnymi z założonym systemem malarskim.

W momencie malowania świeżej (porowatej) powierzchni farby krzemianowo-cynkowej, w celu uniknięcia powstawania pęcherzyków i dziurek na farbie nawierzchniowej, zalecane uprzednie położenie warstwy wypełniającej pory gruntu (mist coat) lub zastosowanie gruntu adhezyjnego TEKNOSEAL 20.

Kategorie produktu
Farby
Inne produkty w kategorii Farby