Produkty

Kontakt do producenta:  Alpol Gips
Grunt penetrujący Alpol AG 700
Grunt penetrujący Alpol AG 700

Alpol AG 700 to grunt głęboko penetrujący do wzmacniania oraz zmniejszania i wyrównywania chłonności podłoży. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Dane techniczne gruntu penetrującego Alpol AG 700:

  • skład: wodna dyspersja kopolimeru styrenowo-akrylowego i środki konserwujące,
  • gęstość objętościowa: ok. 1 kg/dm3,
  • zawartość substancji nielotnych ≥ 10 % masy,
  • zdolność rozcieńczania wodą - zupełna,
  • zużycie (przy jednokrotnej aplikacji) ok. 0,15 kg/m2,
  • zawartość lotnych związków organicznych (VOC) ≤ 30 g/l,
  • wygląd: biała ciecz, bez osadu, rozwarstwień, śladów żelowania.

Podłoże pod grunt penetrujący Alpol AG 700 musi być suche, zwarte i nośne oraz wolne od zanieczyszczeń, pyłu i tłustych plam. Słabo związane fragmenty powłok malarskich lub tynków należy usunąć. Ubytki i nierówności należy uzupełnić zaprawą szybkowiążącą ALPOL AZ 130 lub wyrównawczą ALPOL AZ 135. W przypadku nowych tynków należy zachować przynajmniej 2-tygodniowy okres sezonowania.

Grunt penetrujący Alpol AG 700 sprzedawany jest w kanistrach po 2 kg, 5 kg lub 10 kg oraz na paletach po 330 kg, 450kg lub 600 kg.

Kategorie produktu
Masy, powłoki i grunty
Pozostałe produkty firmy Alpol Gips
Inne produkty w kategorii Masy, powłoki i grunty