Produkty

Kontakt do producenta:  Polimat
Biologiczna oczyszczalnia ścieków KlaroFix
Biologiczna oczyszczalnia ścieków KlaroFix

Zastosowanie: oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych z domów jednorodzinnych .

Oczyszczalnie mogą być stosowanie także w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych, stała kontrola pracy oczyszczalni na wyświetlaczu sterownika, możliwość dostosowania istniejących szczelnych szamb z wykorzystaniem technologii KlaroFix.

Budowa oczyszczalni: trzykomorowy monolityczny zbiornik betonowy (opcja zbiorników plastikowych), pompa mamutowa oraz szafa sterująca, komora 1 i 2 pełnią rolę osadnika wstępnego z systemem buforowania, komora 3 to reaktor SBR z osadem czynnym i systemem napowietrzania oraz recyrkulacji ścieków, oczyszczalnie powyżej 12 RLM składają się z 2 lub więcej zbiorników.

Charakterystyka pracy: brak konieczności stosowania biopreparatów (także podczas uruchamiania oczyszczalni), usuwanie osadu z komory wstępnej raz w roku, oczyszczone ścieki spełniają wymagania stawiane wodom odprowadzanym do rzek, jezior lub rowów.

Liczba mieszkańców: od 4 do 52

Przepustowość [m3]: od 0,5 do 8
Zapotrzebowanie na powierzchnię terenu [m2]: od 4 do 1000
Pojemność zbiorników: w zależności od przepustowości.

Montaż i rozruch oczyszczalni: w ciągu jednego dnia, pełne parametry funkcjonowania oczyszczalni osiągane są po 3-6 tygodniach.

Kategorie produktu
Oczyszczalnie ścieków
Pozostałe produkty firmy Polimat
Inne produkty w kategorii Oczyszczalnie ścieków