Produkty

Biologiczna neutralizacja odorów - system BIOWENT
Biologiczna neutralizacja odorów - system BIOWENT
Urządzenia do biologicznej neutralizacji odorów - system BIOWENT.

Urządzenia do neutralizacji odorów - biofiltry BIOWENT® przeznaczone są do usuwania lotnych zanieczyszczeń powietrza opuszczającego zarówno instalacje przemysłowe jak i komunalne.

Dzięki zastosowaniu odpowiedniego złoża filtracyjnego możliwa jest całkowita redukcja odorów, takich jak: amoniak, siarkowodór, merkaptany, aminy, aldehydy, ketony, kwasy tłuszczowe, itp.

Rozmiary złoża biologicznego uzależnione są od ilości oczyszczanego powietrza i koncentracji zanieczyszczeń. Parametry procesu są kontrolowane i sterowane automatycznie. Urządzenie wyposażone jest w system alarmowy informujący o zaistniałych nieprawidłowościach.

Kategorie produktu
Oczyszczalnie ścieków
Inne produkty w kategorii Oczyszczalnie ścieków