Wartość Kvs dla zaworów mieszających - co to oznacza?

Kvs to miara przepustowości zaworu, obliczana w następujący sposób.

Wartość Kvs dla zaworów mieszających - co to oznacza?

Wartość Kvs dla zaworów mieszających

Załóżmy, że zawór pracuje przez 1 godzinę przy ciśnieniu różnicowym równym 1 bar. Łączny przepływ przez zawór w m3 = wartość Kvs.

Jednostką stosowaną w USA jest Cv, odpowiadająca przepływowi, w galonach amerykańskich na minutę przy spadku ciśnienia o 1 psi. Do przeliczania wartości Kv na Cv należy wykorzystać współczynnik 1,16 (1,16 * Kv = Cv).

Źródło i zdjęcia: ESBE

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE