Produkty

Kontakt do producenta:  Protec
Rynna półokrągła
Rynna półokrągła

RYNNA PÓŁOKRĄGŁA firmy Protec występuje w 6-ciu rozmiarach, a wykonana może być z: miedzi, cynku, ocynku.

Rynna dachowa jest podstawowym elementem zbierającym wodę ściekającą z dachu. Może ona przybierać różny kształt ale jej funkcja się nie zmienia. Rozróżniamy rynny dachowe o przekroju półokrągłym i prostokątnym, rynny wiszące i leżące. I choć w wielu regionach Polski nie mówiąc nic o Europie, spotykamy różne mutacje wykonawcze rynien dachowych, wszystkie one są pochodną rozkroju 2 metrowego arkusza blachy na równe części na 5, 6, 7, 8 lub 10 części co daje rozkrój tego arkusza na pasy o szerokości odpowiednio 400 mm, 333 mm, 285 mm, 250 mm, 200 mm. I jest to taka dekarska tradycja w rozkroju materiału na rynny i rury. Zarówno rynny wiszące jak i rynny leżące mocowane są na hakach rynnowych. Często jednak się zdarza iż rynny leżące nad gzymsowe i rynny leżące wewnętrzne montuje się bez haków rynnowych. Nie jest to rozwiązanie prawidłowe gdyż nie tylko utrudnia ustalenie i zachowanie odpowiedniego spadku rynny ale dodatkowo naraża rynnę na działanie podłoża, szczególnie kiedy nie stosuje się odpowiedniego podkładu izolującego. Rozwiązanie takie nie gwarantuje też właściwego zamocowania rynny.

Miedzianą rynnę dachową wiesza się w wykonanych również z miedzi hakach rynnowych. Hak rynnowy jest elementem nośnym toteż jego konstrukcja i wykonanie musi odpowiadać odpowiednim przepisom Polskiej Normy PN-B-94702 i Normy Europejskiej EN 612. Podstawowym materiałem do produkcji haków rynnowych, w zależności od ich wielkości jest bednarka miedziana o wymiarach 40x5,30x5, 30x4 lub 25x5.

Kategorie produktu
Systemy rynnowe
Pozostałe produkty firmy Protec
Inne produkty w kategorii Systemy rynnowe