Produkty

Papa nawierzchniowa, termozgrzewalna RESISTO 250 S4 W
Papa nawierzchniowa, termozgrzewalna RESISTO 250 S4 W

RESISTO 250 S4 W to papa nawierzchniowa, termozgrzewalna, produkowana z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS. Osnowę stanowi włóknina poliestrowa nietkana. Wierzchnia strona pokryta jest posypką z łupka mineralnego a spodnia strona folią termotopliwą.

RESISTO 250 S4 W jest papą nawierzchniową, stosowaną w wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych, w tym pod ciężkie zabezpieczenie powierzchni.

Papa RESISTO 250 S4 W moze równiez stanowić pierwszą warstwę w jednowarstwowych systemach hydroizolacyjnych części podziemnych budowli oraz drugą warstwę w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych części podziemnych budowli.

Kategorie produktu
Pokrycia bitumiczne
Inne produkty w kategorii Pokrycia bitumiczne