Produkty

Papa podkładowa, termozgrzewalna RESISTO 200 S4 P
Papa podkładowa, termozgrzewalna RESISTO 200 S4 P

RESISTO S4 P to papa podkładowa i paroizolacyjna, termozgrzewalna, produkowana z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS. Osnowę stanowi włóknina szklana. Wierzchnia strona pokryta jest piaskiem a spodnia strona folią termotopliwą.

 

 

RESISTO S4 P jest bitumiczną papą paroizolacyjną, stosowaną  w jednowarstwowych i wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych, w tym pod ciężkie zabezpieczenie powierzchni i pod uprawy roślinne.

RESISTO S4 P może być też papą podkładową w wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych w tym pod ciężkie zabezpieczenie powierzchni i pod uprawy roślinne.

Papa RESISTO S4 P jest równie ż stosowana jako pierwsza warstwą w wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych pod ciężkie zabezpieczenie powierzchni oraz jako pierwsza warstwa w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych części podziemnych budowli.

Kategorie produktu
Pokrycia bitumiczne
Inne produkty w kategorii Pokrycia bitumiczne