Produkty

Papa specjalna dylatacyjna
Papa specjalna dylatacyjna

Papa dylatacyjna, zgrzewalna, produkowana z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS. Osnowę stanowi trykot poliestrowy. Wierzchnia strona pokryta jest 20 cm pasem folii aluminiowej i zabezpieczona papierem silikonowym. Spodnia strona pokryta jest folią termotopliwą.

SOPRAJOINT jest bitumiczną papą do wykonywania izolacji przeciwwodnej dylatacji w jednowarstwowych i wielowarstwowych systemach dachowych, w tym pod obciążeniem i pod uprawy roślinne. Bitumiczna papa do wykonywania dylatacji w jednowarstwowych i wielowarstwowych systemach do izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej części podziemnych budowli.

Właściwości papy SOPRAJOINT:

  • Masa asfaltowa: bitum modyfikowany elastomerem SBS
  • Osnowa: trykot poliestrowy
  • Grubość: 4,5 mm
  • Strona wierzchnia: folia aluminiowa (20 cm), zabezpieczona papierem silikonowym
  • Strona spodnia: folia termotopliwa
  • Szerokość zakładu: 120 mm (z bu stron papy)
  • Wymiary rolki: 10 m x 0,45 m
  • Waga rolki: 22,0 kg
Kategorie produktu
Pokrycia bitumiczne
Inne produkty w kategorii Pokrycia bitumiczne