Produkty

Papa antykorzenna SOPRANATURE AR
Papa antykorzenna SOPRANATURE AR

Papa nawierzchniowa, zgrzewalna, produkowana z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS. Osnowę stanowi włóknina poliestrowa nietkana. Wierzchnia strona pokryta jest posypką z łupka mineralnego, a spodnia strona pokryta jest folią termotopliwą.

Masa bitumiczna zawiera substancje zapobiegające przerastaniu korzeni i jest zgodna z normą EN 13948 (procedura FLL).

SOPRANATURE AR jest bitumiczną papą nawierzchniową w wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych, w tym pod obciążeniem i pod uprawy roślinne. Drugą warstwą w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych części podziemnych budowli.

Właściwości papy SOPRANATURE AR:

  • Masa asfaltowa:bitum modyfikowany elastomerem SBS
  • Osnowa: włóknina poliestrowa nietkana
  • Grubość: 3,3 mm
  • Strona wierzchnia: posypka z łupka mineralnego
  • Strona spodnia: folia termotopliwa
  • Szerokość zakładu: 60 mm
  • Wymiary rolki: 10 m x 1 m
  • Waga rolki: 39,0 kg
Kategorie produktu
Pokrycia bitumiczne
Inne produkty w kategorii Pokrycia bitumiczne