PRODUCENCI
Griltex
ul.Obornicka 7  Suchy Las
tel. 61 814 85 17 , 61 624 40 11

Historia Griltex rozpoczęła się we Francji w 1962 roku. Produkty Griltex są obecne na polskim  rynku od 1996 roku. Działalność Griltex Polska na rynku koncentruje się na produkcji, dystrybucji i sprzedaży wysokiej jakości materiałów budowlanych z tworzyw sztucznych (są to przede wszystkim folie izolacyjne dachowe, ścienne oraz fundamentowe) oraz wykonywaniu uszczelnień i izolacji budowli inżynierskich z wykorzystaniem geosyntetyków.

Aby być lepiej rozpoznawaną na rynku, firma postanowiła skupić i rozwijać swoją aktywność w 3 działach. Specjalizacja ta obejmuje:

  • Produkcję i dystrybucję folii izolacyjnych (oferta z tego zakresu to przede wszystkim folie przeciwwilgociowe wytłaczane z PEHD oraz folie izolacyjne i ochronne - polietylenowe i polipropylenowe).
  • Konfekcję, produkcję oraz dystrybucję geosyntetyków używanych przede wszystkim w budowlach inżynieryjnych, drogownictwie oraz hydrotechnice (oferta obejmuje geowłókniny separacyjno - filtracyjne i stabilizacyjne: TYPAR, PLANTEX, NAPTEX, geoNETEX, agrowłókniny do ściółkowania oraz antykorzeniowe blokady PLANTEX, geokompozyty drenażowe GXP-DREN oraz B1000 i B2000, geomembrany PVC i PEHD oraz geosiatki, geokraty i maty antyerozyjne na skarpy.
  • Uszczelnienia  i izolacje różnego rodzaju obiektów inżynierskich (oferta obejmuje zgrzewanie folii PCV oraz PEHD pod dowolny wymiar). Są to przede wszystkim zbiorniki odparowujące/retencyjne, zbiorniki p.poż., oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, bazy paliw i stacje benzynowe, składowiska odpadów przemysłowych, zapory wodne, wały przeciw-powodziowe, oczka wodne. Pracownicy GRILTEX POLSKA Sp. z o.o. Działu Uszczelnień przeszli szkolenie na budowach we Francji, co pozwala im szybko i sprawnie przenosić zebrane doświadczenie na rynek Polski. Potwierdzeniem tego jest 10-letnia gwarancja udzielana na przeprowadzane prace.

Griltex Polska Sp. z o.o. jest również autoryzowanym dystrybutorem: geowłóknin TYPAR i Plantex oraz folii Tyvek produkowanych przez firmę Du Pont (Luxemburg). Dystrybuujemy również materiały wielu innych producentów folii i geosyntetyków.

Na przestrzeni lat firma powiększyła kilkukrotnie zarówno wielkość sprzedaży jak i jej wartość. Dynamika przychodu ze sprzedaży w latach 2004-2008 wynosiła 30 % rocznie, a udział eksportu w 2006 roku wynosił 20 %. Eksportujemy do: Azerbejdżanu, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Litwy, Łotwy i Słowacji.

Corocznie firma jest wystawcą na specjalistycznych targach budowlanych BUDMA, POLEKO oraz AUTOSTRADA - POLSKA i w ostatnim czasie uzyskała trzy medale MTP. Działalność doradcza, dystrybucyjna i usługowa Griltex Polska są pod nadzorem udokumentowanego systemu zarządzania jakością, spełniającego wymagania ISO 9001:2000. Certyfikat  Bureau Veritas Quality International nr 8000273.

Współpraca z doświadczoną i elastyczną firmą, taką jak GRILTEX POLSKA  Sp. z o.o. gwarantuje klientom (zarówno firmom handlowym, wykonawczym, jak i klientom indywidualnym), wysokiej jakości obsługę oraz sprawność realizacji zamówień i wykonania powierzonych zadań.

ROZWIŃ OPIS